سامانه ثبت سرعـــــــت

speed control system

با استفاده از فناوری تشخیص خودکار شماره پلاک، دوربین های کنترل سرعت می توانند پلاک خودروهایی که سرعت غیر مجاز دارند را ثبت کنند. حتی اگر رانندگان محل دوربین های کنترل سرعت را بدانند و سعی کنند تا قبل از رسیدن به آن سرعت خود را کاهش دهند، باز هم نمی توانند مسافتی راکه بین دو دوربین با سرعت غیر مجاز پیموده اند را جبران کنند. پس رانندگان باید با سرعت مطمئنه رانندگی کنند.

Driving at safe speed is a guarantee of your health

▼ دوربین های کنترل سرعت از نظر تکنولوژی بکار رفته در آن ها به سه دسته تقسیم می شوند ▼

تکنولوژی لیزری

تکنولوژی لیزری در سامانه های کنترل سرعت در واقع تکنولوژی کنترل با لیزر است. در دریچه ی این دوربین ها دو لنز بکار برده شده است که با یک لنز اشعه ی لیزر به سمت خودرو در حال حرکت تابیده می شود و با لنز دوم بازتاب اشعه تابیده شده دریافت می شود. در مورد مزایای استفاده از این روش می توان به دقت بالا در محاسبه ی سرعت خودرو اشاره کرد؛ معایب این روش این است که تکنولوژی لیزری در شرایط جوی نامناسب درست عمل نمی کند.

تکنولوژی راداری

در تکنولوژی راداری یک موج با فرکانس خاصی به سمت خودرو در حال حرکت ارسال می شود و بر اساس بازتابش آن موج می توان سرعت خودرو را محاسبه کرد. از مزایای این تکنولوژی دقت در محاسبه سرعت خودرو است و معایب آن این است که این روش تحت تاثیر پارازیت های طبیعی یا جنگ الکترونیک به طور کلی از کار می افتند و چون از مکانیزم ثبت تصویر لحظه ای استفاده می کنند، امکان تشخیص نادرست پلاک در زمان عکس برداری از خودرو وجود دارد.

تکنولوژی پردازش تصویر

در تکنولوژی پردازش تصویر با یک لنز و یا با دو لنز، ابتدا تشخیص خودرو در فریم های مختلف انجام می شود (tracking) سپس محاسبه ی فاصله طی شده در واحد زمان و نهایتا محاسبه سرعت لحظه ای خودرو در حال حرکت با احتساب فاصله ی موثر دید دوربین، سرعت متوسط خودرو مورد نظر در محدوده ی دید دوربین محاسبه می شود. در این روش نرم افزار باید بتواند در شرایط جوی نامناسب هم قادر به تشخیص خودرو، سرعت آن و پلاک خودرو باشد. قدرت نرم افزارهای مختلف به این پارامترها بستگی دارد. در این روش دو دوربین کنترل سرعت در فاصله ی مشخصی از هم قرار می گیرند زمانی که خودرو از مقابل دوربین اول عبور می کند سرعت و زمان خودرو توسط دوربین اول ثبت می شود سپس دوربین دوم زمان و سرعت عبور خودرو را ثبت می کند و بر اساس فاصله بین دو دوربین، میانگین سرعت بین این دو نقطه را محاسبه می کند. اگر خودرو در نزدیکی دوربین ها سرعت خود را کم کند به دلیل اینکه میانگین سرعت اعمال می شود جریمه ثبت می شود.

از معایب این روش دقت بسیار پایین در محاسبه ی سرعت، تشخیص نادرست در شرایط جوی نامناسب، تشخیص نادرست خودروها با سرعت بالا، نیاز به نصب دوربین های مخصوص با frame rate بالا، نیاز به نصب حداقل دو دوربین بر روی یک پایه برای تشخیص درست فاصله است.

از مزایای ثبت سرعت با تکنولوژی پردازش تصویر می توان نیاز به تنها یک دوربین برای تشخیص فاصله وسرعت، قیمت تمام شده کمتر، پایداری بیشتر در مقابل حملات الکترونیکی نسبت به لیزری و راداری اشاره کرد.

و اما سامانه پردازش تصویر شرکت حلقه های پویا

and as for us

سامانه کنترل هوشمند سرعت ما معایب فوق الذکر را ندارد در عین حال دقت بسیار بالا در حد ثبت سرعت های راداری را دارا می باشد.

تشخیص سرعت خودرو ها حتی بالاتر از 500 کیلومتر بر ساعت و تشخیص نوع خودرو و سرعت آن به محض قرار گرفتن در نقطه ی دید دوربین به طور مثال در فاصله ی 250 متری از پایه ی دوربین، دقت بسیار بالا در تشخیص پلاک حتی در شرایط جوی نامناسب و وابسته نبودن به دوربین های اختصاصی از دیگیر مزیت های سامانه کنترل هوشمند سرعت شرکت حلقه های پویاست.

● دوربین کنترل سرعت چه چیزهایی را ثبت می کند!؟

  • تاریخ ثبت رویداد

  • زمان ثبت رویداد

  • جزئیات مکانی که دوربین ثبت رویداد

  • مسیر حرکتی خودرو در زمان ثبت رویداد

  • سرعت خودروی تحت نظر

  • محدودیت سرعت در جاده محل رویداد ثبت

  • ثبت نوار محل حرکت خودرو تحت نظر

همین الان تماس بگیرید

Get in touch now

در صورتی که نیاز به اطلاعات بیشتری در مورد سامانه ی کنترل هوشمند سرعت دارید تنها کافیست با ما تماس بگیرید.